Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning

  Kontakt:Linda & Helén Forsberg, Vårgårda. Tel:0322-159 56/0322-179 76. Mail:amilours@gmail.com

 

 

 

 

 
 
Hockys MH-Protokoll+Loovis
Värnamo 2005-03-20
(Hockys resultat med blå text, Loovis resultat med lila fyllnad)
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
1a KONTAKT Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök
Undviker kontakt genom att dra sig undan.
Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök
Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.
1b KONTAKT Samarbete
Följer inte med trots fler försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.
Följer med motvilligt
Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller
1c KONTAKT Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök
Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren
Accepterar hanteringen.
Accepterar, svarar med kontaktbeteende.
Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a LEK 1 Leklust
Leker ej.
Leker inte,men visar intresse.
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt.
Startar mycket snabbt, leker mkt aktivt.
2b LEK 1 Gripande
Griper inte.
Griper inte, nosar bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c LEK 1 Gripande och dragkamp
Griper inte.
Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.
Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt.tuggar.
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.
3a FÖRFÖLJANDE
Startar inte.
Startar, men avbryter.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a
(andra starten)
 .....
 
 
 
 
3b GRIPANDE
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram
Griper inte, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Gripar direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
3b
(andra starten)
 .....
 
 
 
 
4 AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Är uppmärksam med ökad aktivitetet eller oro efter hand.
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a AVST.LEK Intresse
Engageras inte av figuranten.
Kontroll, avbrott förekommer.
Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.
Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.
Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b AVST.LEK Hot/agg
Visar inga hotbeteende.
Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första del.
Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första och andra del.
Visar flera hotbeteende under momentets första del.
Visar flera hotbeteende under momentets första och andra del.
5c AVST.LEK Nyfikenhet
Går inte fram till figuranten.
Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Går fram till den dolda men talande figuranten
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d AVST.LEK Leklust
Visar inget intresse.
Leker inte, men visar intresse.
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.
Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e AVST.LEK Samarbete
Visar inget intresse.
Blir aktiv, men avbryter.
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKNING Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter
Flyr mer än 5 meter.
6b ÖVERRASKNING Hot/agg
Visar inga hotbeteende.
Visar enstaka hotbeteende.
Visar flera hotbeteende under längre tid.
Visar flera hotbeteende och någon attavk.
Visar hotbeteende och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKNING Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Går fram till overallen utan hjälp
6d ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e ÖVERRASKNING Kvarstående intresse
Visar inget intresse.
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfälle.
Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.
Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager. .
7a LJUDKÄNSL. Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter
Flyr mer än 5 meter.
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet
Går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp.
7c LJUDKÄNSL Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d LJUDKÄNSL Kvarstående intresse
Visar inget intresse.
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfälle.
Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.
Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager. .
8a SPÖKEN Hot/agg
Visar inga hotbeteende.
Visar enstaka hotbeteende.
Visar flera hotbeteende under längre tid.
Visar flera hotbeteende och någon attavk.
Visar hotbeteende och flera attacker.
8b SPÖKEN Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte
Tittar mot spökens då och då.
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Kortare avbrott
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena under hela momentet.
8c SPÖKEN Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr
8d SPÖKEN Nyfikenhet
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid
Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.
Går fram till fig. när föraren står bredvid.
Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
Går fram till fig. utan hjälp.
8e SPÖKEN Kontakttagande med figurant i spökdräkt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt.går inte fram i tid.
Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.
Besvarar kontakten från figuranten.
Tar själv kontakt med figuranten.
Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a LEK 2 Leklust
Lekr ej.
Leker inte, men visar intresse.
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt.
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b LEK 2 Gripande
Griper inte.
Griper inte, nosar bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10 SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitetet.
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.
Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.
 


 

.

Nyheter/Häntisar

Kalender

Gästbok

Tjocka släkten

      Våra Hundar

Loovis sida

Livs sida

Morozovs sida

      Valpar

Valp-Planering

Hockyspelarna

     Älskade Änglar 

Hockys sida
Urax's sida

Orcas sida

Alphas sida